برای کسب راهنمایی در مورد هریک از موارد زیر به صفحه مربوطه هدایت می شوید.چنانچه موضوعی در ذهن دارید که در زیر به آن ها پرداخته نشده است از طریق صفحه تماس با ما،آن را با کانون شریفا در جریان بگذارید.
.

قرض الحسنه در شریفا
راه حل شریفا برای سازمان ها
تسهیل وثیقه در بانکداری اجتماعی

شریفا چیست؟

شریفا نام دیگر کانون خانواده شریف است که به کمک بانک قرض الحسنه رسالت و با همکاری انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی امکان پرداخت قرض الحسنه به اعضای خود را فراهم کرده است.

چه کسانی می توانند عضو شریفا شوند؟

عضویت برای همه اشخاص مقدور است ولی قبول اعطای وام و انواع وام هایی که امکان پرداخت آن به اعضا وجود دارد با توجه به تحصیل ایشان در دانشگاه صنعتی شریف، وضعیت شغلی و انجام فعالیت های فرهنگی یا همکاری با تشکل های دانشگاه صنعتی شریف متفاوت است.

انواع وام های شریفا چیست؟

وام های عادی و ضروری.

وام ضروری شریفا چیست؟

در صورت حمایت خیرین از شریفا این امکان به وجود می آید که شریفا وام ضروری برای موارد از پیش تعریف شده پرداخت کند.

وام عادی شریفا چیست؟

وامی است که براساس پس اندازی که شما در شریفا دارید محاسبه می شود. شریفا فقط نسبت به بازپرداخت پس انداز ها متعهد می شود و هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت این وام ندارد.

شرایط دریافت وام عادی چیست؟

وام های عادی از محل پس انداز اعضا تامین می شود. علاوه بر این بخشی از آن را شریفا تامین می کند و با توجه به سیاست خود مبنی بر حمایت از اعضای خانواده شریف که در فعالیت های فرهنگی یا تشکل های دانشگاه صنعتی شریف مشارکت دارند، توزیع متفاوتی از این منابع برای اعضا دارد. شرط لازم برای دریافت این وام کسب امتیاز وام با پس انداز در شریفا است و از آن جا که شریفا هیچ تعهدی برای اعطای وام ندارد شرط کافی برای آن موافقت شریفا است. اگر اطلاعات صفحه ثبت نام این تارنما را پر کنید می توانید به یک ماشین حساب دسترسی پیدا کنید روش محاسبه وام در آن فرمول نویسی شده است.