اعطای ۸ فقره وام ازدواج

کانون شریفا با جذب حمایت خیرین  و تامین امتیاز وام از سوی ایشان موفق شد برای کمک به شروع زندگی زوج های دانشجو طی “۸ فقره” وام” مبلغ ۱۷۴ میلیون ریال” تسهیلات در اختیار آن ها قرار دهد.
شما نیز می توانید در این مسیر خیرخواهانه همراه ما باشید.برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
وام ازدواج