post

بانک قرض الحسنه رسالت اولین بانک قرض الحسنه خصوصی در جمهوری اسلامی ایران است که در گذشته و از سال ۱۳۷۶ به صورت صندوق قرض الحسنه رسالت فعالیت می کرد. در صفحه تاریخچه رسمی این بانک گفته شده است که بانک قرض الحسنه رسالت با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مقدس قرض الحسنه در جامعه و به منظور مرتفع نمودن مشکلات اقشار مختلف با اخذ مجوز از بانک محترم مرکزی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۶ فعالیت خود را آغاز کرد. این بانک با پشتوانه حدود دو دهه فعالیت در حوزه بانکداری اسلامی با تعداد ۳۰ صندوق قرض الحسنه ادغام شد و تعداد شعب خود را تا کنون به ۲۸۲ شعبه در ۳۱ استان و ۱۴۱ شهر رسانده است.
بسیاری از صندوق های قرض الحسنه خرد و مؤسسات قرض الحسنه در طول فعالیت قرض الحسنه رسالت، با دستور بانک مرکزی در این بانک ادغام شده اند. شایان ذکر است که این بانک با شعار احیای سنت قرض الحسنه و با چالش کشیدن سایر بانک ها، تنها بانک موجود در جمهوری اسلامی ایران است که خدمات تسهیلاتی خود را با کارمزد تنها ۲ درصد به مشتریان خود ارائه می دهد.
هم چنین بانک قرض الحسنه رسالت پیشرو صنعت نوین بانکداری به نام بانکداری اجتماعی می باشد. بانکداری اجتماعی در حقیقت حذف فیزیکی شعب بانک می باشد که خدمات بانکی به صورت گروهی از سوی نماینده بانک در محل حضور گروه ها و نه در بانک ارائه می گردد.